Thứ 6,19/07/2024
❤❤❤ Luôn biểu dương là cách tốt nhất đối với một đứa trẻ! Và hãy chỉ cho chúng cách làm thế nào để tốt hơn nữa...❤❤❤

Trường Mầm non 1 - 6

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động giáo dục

Góc phụ huynh

Văn bản

Phụ huynh nói về trường

Phụ huynh học sinh nói về trường mẫu giáo 1/6

20 Năm Phát triển

29 Giáo viên
400 Học sinh
5,000 Diện tích (m2)
300 Phòng học

Đăng ký tuyển sinh

Làm cho cuộc sống của con bạn trở nên đặc biệt bằng cách đăng ký vào trường của chúng tôi